Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zrak

2. 2. 2008

Zrak

Zrak patří ke smyslům,jehož si lidé nejvíce cení a jehož ztráty se nejvíce obávají.

Oko se skládá ze dvou hlavních částí : z optického zobrazovacího systému pozůstávajícího z rohovky,duchovky a čočky a z komplexu neurologických prvků sítnice,které přeměňují dopadající obrazy v elektrické signály.Ty pak postupují optickým nervem a dalšími nervovými vlákny do zadních oblastí mozku.

V sítnici existují dva typy světločivých buněk-tyčinky a čípky.Tyčinky jsou vysoce citlivé na světlo,ale jsou v podstatě barvoslepé a jsou umístěny při okrajích sítnice.Čípky se nacházejí ve větším množství v centrálníčásti sítnice a jsou citlivé k barvám.Vyskytují se ve třech typech a každý z nich vysílá nejsilnější signál,ale když na něj dopadne příslušná ze tří základích barev : červená,zelená nebo modrofialová.Tak je barva změněna do nervového impulsu procházejícího optickým nervem.Celý proces je analogický tomu,který probíhá v barevném televizoru.Při (většinou dědičných) poruchách funkce čípků se objevují různě závažné poruchy barvocitu,laicky označované jako <barvoslepost>.Shluky fotoreceptorových buněk jsou nejhustští ve středu sítnice ve žluté skvrně a zde probíhá nejintenzivněji zrakový proces.Zaostřování se děje automaticky pomocí akomodace-přizpůsobením optické mohutnosti čočky ležící bezprostředně za zornicí.U mladých lidi je čočka tak pružná,že při uvolnění dosahuje téměř kulovitého tvaru.

Oční vady vznikají různými způsoby.Nejčastějším problémem je nesoulad mezi ohniskovou délkou čočky ( vzdálenost čočky od ohniska) a mezi předozadním průměrem oční koule.Zdravá rohovka je stejnoměrně zakřivena do všech stran.Jestliže je v některé ose(nejčastěji rovníkové)zakřivení odlišné,výsledkem je astigmatismus.Jeho důsledkem je,že oko není schopné současně zaostřit všechny roviny.Oční vady se dají dobře korigovat brýlemi,pamatujte vždy na to,že hospitalizovanému pacientovi,který odchází na vyšetření,je třeba připomenout,aby si vzal s sebou brýle,protože může nastat situace,že je bude potřebovat.

Slepota je úplná ztráta zraku.Přestože za fyziologického stavu získáváme prostřednictvím zraku okolo 90% všech informací,dokážou nevidomí využít zbývající informační kapacity ( sluch,čich a hmat) natolik,že mají značně přesnou představu o světě.

Pravidla jednání s nevidomými

  • Nevidomí jsou zcela normální lidé,vyvarujte se projevu soucitu
  • Jednejte vždy přímo s nevidomým,i když má s sebou průvodce
  • Představte se a uveďte své funkční zařazení
  • Zeptejte se,jakou pomoc nevidomý potřebuje a co si naopak dokáže zajistit sám
  • Užívejte hojné slovní popisné informace
  • Informujte vždy předem o nepříjemném nebo bolestivém zákroku a současně vysvětlete,proč je nezbytný
  • Vytvořte přijatelné zvukové prostředí,odstraňte zdroje rušení a šumu(radio)
  • Nepohybujte se tiše po místnosti-dávejte o sobě srozumitelně vědět
  • Upravte ordinaci,odstraňte překážky a bariéry

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA